POLITYKA PRYWATNOŚCI


Definicje

Serwis - internetowa platforma (portal, strona www) publikacji informacji o sporcie, trenerach, dostępna pod adresem internetowym http://www.szukam-trenera.pl prowadzona przez:
Pomysłowo Aleksandra Duda i goodmedia Andrzej Kordaczuk.

Użytkownik serwisu - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne Konto, dzięki któremu posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownik może występować w roli Trenera lub Użytkownika.

Wstęp

Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez Serwis.

Administratorem danych osobowych jest: goodmedia Andrzej Kordaczuk

Do danych osobowych publikowanych przez Serwis należą:

Dane osobowe zbierane przez Serwis i podlegające Polityce Prywatności

Serwis Szukam-trenera.pl zbiera szereg danych od Użytkowników w szczególności:

Dane osobowe zbierane podczas rejestracji

Dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu posiadają jedynie zarejestrowani użytkownicy. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera czy będzie występować w Serwisie w roli Trenera lub Użytkownika.

Rejestracja w serwisie jako Trener lub Użytkownik wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, Nick (nazwa ekranowa), e-mail, hasło.

Dane osobowe zbierane automatycznie

Serwis anonimowo może zbierać informacje o działalności Użytkowników online takie jak na przykład schematy postępowania Użytkownika podczas przeglądania zasobów sieciowych.

Niektóre informacje techniczne, jakie Serwis może anonimowo zbierać obejmują: rodzaj przeglądarki używanej przez Użytkownika, rodzaj systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, rodzaj procesora, sposób łączenia się z Internetem, informacje o położeniu geograficznym oraz inne.

Dodatkowo Serwis zapisuje i wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. W szczególnych przypadkach opisanych w regulaminie adresy IP Użytkowników w celach dowodowych mogą zostać udzielone właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Cookies

W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim administrator witryny internetowej mógłby na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Na naszej stronie internetowej pliki cookie wykorzystywane są do m.in. celów statystycznych (Google Analytics).

Jak wyłączyć pliki Cookies?

Dane osobowe niepodlegające Polityce Prywatności

Dane osobowe podawane dobrowolnie

Dane osobowe dobrowolnie podane i upublicznione przez Użytkowników w opisie profilu są dostępne dla wszystkich korzystających i odwiedzających Serwis. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania niezamówionych materiałów i informacji. W związku z tym dane te nie podlegają Polityce Prywatności, a Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje dobrowolnie upublicznione w Serwisie przez Użytkowników.

Inne jawne dane osobowe

W profilu publicznym Użytkownika w zależności od roli mogą być dostępne następujące dane odzwierciedlające aktywność Użytkownika w Serwisie:

Sposób wykorzystania danych przez Serwis

Cel zbierania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników są niezbędne w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Użytkownik rejestrując się może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Serwis oraz podmioty współpracujące. Dane osobowe uzyskane w Serwisie mogą zostać użyczone, przekazane, wypożyczone lub sprzedane podmiotom współpracującym oraz firmom prowadzącym działalność marketingową.

Dzięki temu będziemy mogli proponować Wam np. zniżki wynegocjowane u naszych partnerów i informować Was o innych promocjach. W każdej chwili zgoda ta może zostać cofnięta lub uruchomiona drogą mailową: kontakt@szukam-trenera.pl .

Uzupełnianie danych osobowych Użytkownika danymi z innych źródeł

Serwis może uzupełnić dane osobowe Użytkowników danymi z portalu facebook. Są to następujące dane: nick, imię, nazwisko, adres e-mail. Żadne inne dane nie są pobierane z zewnętrznych źródeł ani portalu facebook.

Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, co wiązać się będzie z usunięciem jego konta z Serwisu. W tym celu należy powiadomić Administratora.

Komunikacja w Serwisie

Komunikacja między Serwisem a Użytkownikami

Użytkownicy mogą komunikować się z administracją Serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej kontakt@szukam-trenera.pl

Użytkownicy serwisu zależnie od roli otrzymują automatyczne powiadomienia email o zdarzeniach powiązanych z ich aktywnością w serwisie np. potwierdzenie rejestracji w serwisie i inne.

Ochrona danych osobowych

Obowiązki Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych

Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła w bezpiecznym miejscu i nie udostępniania go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z formularza aktualizacji danych osobowych.

Użytkownicy są zobowiązani do aktualizacji danych osobowych w przypadku gdy dane te ulegną zmianie. Odpowiedni formularz służący do samodzielnej aktualizacji danych osobowych dostępny jest po zalogowaniu w menu Moje Dane.

Obowiązki Serwisu w zakresie ochrony danych osobowych

Serwis zobowiązuje się chronić dane osobowe zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu są dostępne bezpośrednio wyłącznie dla uprawnionych pracowników i osób zajmujących się obsługą Serwisu. Osoby te są zobowiązane do zachowania przechowywanych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym. Dane Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenie danych

Komunikacja między Serwisem a komputerem Użytkownika może być zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. Bezpieczna wersja Serwisu dostępna jest pod adresami internetowymi https://www.szukam-trenera.pl

Pozostałe

Wyłączenie z odpowiedzialności:
Odpowiedzialność serwisu reguluje Regulamin.

Reklamy

Serwis publikuje reklamy komercyjne. Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

Linki do innych stron internetowych

Na stronach Serwisu publikowane są linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie Serwisu jest regulowana osobnymi postanowieniami.

Zmiany w Polityce Prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnej chwili. Każdego Użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.szukam-trenera.pl/polityka_prywatnosci .

Użytkownik, który nie zgadza się z obowiązującą Polityką Prywatności powinien zgłosić rezygnację z korzystania z serwisu administratorom.

DYSCYPLINYPOKAŻ DYSCYPLINY CZEKAJĄCE NA TRENERÓW