KATEGORIE O sportach

8 lutego 2016

Lotnictwo sportowe - samoloty

Polega ona na wykonywaniu na sportowych samolotach lotów połączonych z próbami sprawności pilotażowej i nawigacyjnej. Sport samolotowy obejmuje różne konkurencje, podzielone na grupy i kategorie w zależności od rodzaju...

źródło: nikonians.orgźródło: nikonians.org

Lotnictwo sportowe – dyscyplina: samoloty

Opis

Polega ona na wykonywaniu na sportowych samolotach lotów połączonych z próbami sprawności pilotażowej i nawigacyjnej. Sport samolotowy obejmuje różne konkurencje, podzielone na grupy i kategorie w zależności od rodzaju napędu samolotu, konstrukcji, ciężaru i innych.

Konkurencje

- rajdowo-nawigacyjne

Dwuosobowe załogi: Pilot-Nawigator. Czynności do wykonania: wykreślenie trasy zgodnie z instrukcją będąc w samolocie, przygotowanie minutówki, nauka zdjęć i ich szukanie w terenie, szukanie znaków, utrzymanie punktualności przelotu, identyfikacja zdjęć punktów zwrotnych, lot po łuku, wypełnianie sprawozdań z konkurencji, lądowania precyzyjne.

Każdej załodze zostają przydzielone dwa czasy. Godzina otrzymania koperty z zadaniem i godzina startu.

Po sprawdzeniu samolotu przez sędziego załoga zajmuje miejsca w samolocie. Następnie otrzymujemy kopertę z zadaniem. Nawigator przystępuje do kreślenia trasy, a pilot w tym czasie wycina i uczy się zdjęć. Czasu na tę czynność mamy od 15 do 30 min w zależności od rangi zawodów. Powoduje to prawie zawsze konieczność kreślenia trasy w powietrzu. Jest to szczególnie trudne, ponieważ przyspieszenia kątowe i liniowe skutecznie utrudniają precyzyjne kreślenie trasy.

Konkurencja rajdowa składa się z 4 testów

- Navigation Test (wykreślenie trasy)

- Timing Test

- Observation Test

- Landing Test

- latanie precyzyjne

Konkurencja latania precyzyjnego składa się z następujących trzech prób:

 1. Próby planowania lotu i próby nawigacyjnej
  1. Polega na wykonaniu obliczeń nawigacyjnych przez pilota przed lotem. Pilot dokonuje obliczeń nawigacyjnych na ręcznym, specjalnym lotniczym suwaku logarytmicznym. Wyliczone wyniki przekazuje do komisji sędziowskiej i otrzymuje od niej wyniki wzorcowe pochodzące z komputera. Na podstawie tych wzorcowych wyników pilot opisuje szczegółowo wykreśloną przez siebie trasę lotu. Czas przewidziany na tą próbę wynosi 30 minut. Więcej w dziale: obliczeniówka.
  2. Próba nawigacyjna polega na dokładnym przelocie samolotem na wyznaczonej trasie lotu, utrzymując nakazaną wysokość samolotu względem ziemi oraz utrzymując w każdym miejscu nakazany czas przelotu z tolerancją dwóch sekund. Wyznaczone na trasie Punkty Kontrolne pozwalają na ocenę regularności przelotu każdego zawodnika za pomocą specjalnych elektronicznych rejestratorów lotu współpracujących z systemem satelitarnym. Zawodnik nie zna usytuowania Punktów Kontrolnych na trasie.
 2. Próby obserwacji specjalnej
  1. Celem tej próby jest sprawdzenie umiejętności pilota w prowadzeniu szczegółowej obserwacji podczas lotu nawigacyjnego. Próba ta obejmuje:
   1. identyfikację kształtu znaków płóciennych wyłożonych na trasie przez sędziów w nieznanych dla zawodnika miejscach. Znaki te to figury geometryczne z płócien o długości do 4 metrów i szerokości 0,5 metra.
   2. identyfikację wcześniej sfotografowanych obiektów na trasie nawigacyjnej przez kierownika sportowego lub trenera. Obiektami są pojedyncze zabudowania, pojedyncze drzewa, drogi polne, polany, zakola rzek, strumyków, fragmenty jeziorek
   3. określenie położenia powyższych rodzajów obiektów przez prawidłowe zaznaczenie ich na mapie zawodniczej.

3. Próby lądowań

Celem tej próby jest ocena umiejętności pilota w zakresie dokładnego przyziemienia samolotu w wyznaczonym obszarze. Obszar ten to prostokąt o szerokości 12 metrów i długości 72 metrów. W tym prostokącie oznakowana jest linia centralna – tzw. Linia zerowa. Każde przyziemienie przed linią zerową daje zawodnikowi punkty karne, trzykrotnie wyższe niż za przyziemienie za linią zerową. Ocena dokładności lądowań jest wspomagana przez system urządzenia elektronicznego mierzącego każde lądowanie z dokładnością do 1 metra. Sędziowie wychwytują wszelkie nieprawidłowości występujące przy lądowaniach np.; lądowanie na zahamowanych kołach, przyziemienie na jedno koło, lądowanie na trzy punkty, odbicia samolotu po przyziemieniu.

Wykonuje się cztery odmienne typy lądowań:

 • Lądowanie normalne

gdzie możliwa jest do wykorzystania moc silnika, klapy i wszelkie manewry pozwalające na dokładne przyziemienie;

 • Lądowanie przymusowe bez gazu

wykonywane z wyskości 300m, przy zdławionej do minimum mocy silnika, z mozliwością użycia klap i wszelkich manewrów pozwalających na dokładne przyziemienie

 • Lądowanie przymusowe bez gazu i bez klap

wykonywane z wyskości 300m, przy zdławionej do minimum mocy silnika, bez mozliwości użycia klap ale z możliwością wykonania wszelkich manewrów pozwalających na dokładne przyziemienie;

 • Lądowanie znad bramki

o wysokości 2 metrów usytuowanej 50 metrów przed linią zerową gdzie możliwa jest do wykorzystania moc silnika, klapy i wszelkie manewry pozwalające na dokładne przyziemienie.

Zwycięzcą zawodów precyzyjnych zostaje pilot, który w  dwóch konkurencjach nawigacyjnych z próbą rozpoznania i obliczeniową oraz  w czterech próbach lądowania uzyska najmniejszą  ilość punktów karnych.    

- akrobatyczne

 

Źródło: http://www.aeroklub-polski.pl/ ; http://www.zawodysamolotowe.pl/onas.php?action=79 ;  


KATEGORIE ARTYKUŁÓW