KATEGORIE O sportach Artykuły naszych trenerów

19 czerwca 2016

O Szermierce

O szermierce w zarysie

źródło: wikimedia commonsźródło: wikimedia commons

Od wieków posługiwanie się białą bronią było najważniejszym sposobem walki stosowanym przez narody i ich armie. Począwszy od starożytności (Egipt, Grecja Rzym) aż do XX wieku nieustannie zmieniały się rodzaje i budowa broni. Były to: kopia, tarcza, miecz, rapier hiszpański, i włoski, lewak, floret ćwiczebny, szpada dworska oraz szabla. Następowały kolejne etapy rozwoju nie tylko broni, ale też stylów walki i sposobów nauczania sztuki władania bronią.

Współczesna szermierka sportowa wywodzi się z tradycyjnej sztuki stosowania i władania białą bronią. Zwieńczeniem sportowych przemian w tej dyscyplinie było umieszczenie szermierki w programie pierwszych Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej w Atenach w 1896 r. Obecnie wszystkie turnieje i imprezy mistrzowskie rozgrywane są zarówno dla kobiet i mężczyzn w trzech konkurencjach:

- we florecie – bron kolna, trafienia zadaje się pchnięciem, pole trafienia – tylko kamizelka, jej przód i tył.

- w szpadzie – bron kolna, trafienia zadaje się pchnięciem, pole trafienia – całe ciało

- w szabli – broń sieczno-kolna, trafienia zadaje się cięciem , pole trafienia – od pasa w górę włącznie z maską.

Szermierze poruszają się po planszy szermierczej o długości 14 metrów, i szerokości od 1,5 do 2m. z ograniczeniem po obydwu stronach ostatnich regulaminowych 2 metrów. Zawodnik, który przekroczy pole 2 metrów, otrzymuje karne trafienie. Walki eliminacyjne w grupach toczą się do 5 trafień w czasie 3 minut, a pojedynki pucharowe rozgrywane są do 15 trafień w czasie 9 minut, w trzech tercjach po 3 minuty, z minutową przerwą między tercjami.

Atrakcyjność i widowiskowość tej dyscypliny pozostawia niezatarte wrażenie na widzach.

Szermierka jest nieustająco sportem elitarnym,trudnym i wymagającym, doskonalącym strategię działania i kształtującym wszechstronnie.

Zalety szermierki polegają zarówno na pielęgnowaniu tradycji fechtowania, ale również na jej wielkiej roli wychowawczej jak i rekreacyjno-zdrowotnej. Dyscyplina ta nie tylko rozwija ogólną sprawność ruchową, szybkość i dynamikę, ale także doskonali i kształtuje orientację przestrzenną i postrzeganie, umiejętność podejmowania decyzji oraz inne cechy takie jak koncentrację, inicjatywę, celowość działania a przede wszystkim uważność. Zważywszy na fakt, iż szermierkę można uprawiać od dzieciństwa z powodzeniem do wieku dojrzałego, czynią ją wysoce atrakcyjnym i pożytecznym sportem. Poprzez liczne ćwiczenia szermiercze kształtują się nawyki, cechy i umiejętności niezbędne w walce sportowej, jak również przydatne w wielu obszarach życia codziennego.

O to co napisał o tej dyscyplinie sportu fechmistrz Zoltan Ozoray-Schenker w publikacji "A Modern Magyar Kadvivas"

"... wysoka wartość sportu szermierczego polega na tym, iż angażuje on pełnię fizycznych i psychicznych właściwości człowieka. Walczą tu szybkość z szybkością, wytrzymałość z wytrzymałością, technika przeciw technice, myśl przeciw myśli, wola przeciw woli. Praca nóg szermierza jest równie szybka jak u sprintera, ręka pracuje jak u tenisisty, dokładność i delikatność prowadzenia broni, wyczulenie dłoni i palców jak u chirurga, ruchy ciała jak u ekwilibrysty, skupienie uwagi i napięcie nerwowe jak u motocyklisty, pod względem kombinacji szermierz odpowiada szachiście... ."

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na trening szermierczy a chętnych - do trenowania !!! Trener Fechtunku – Monika Maciejewska


KATEGORIE ARTYKUŁÓW