KATEGORIE Artykuły naszych trenerów O diecie

5 marca 2016

Woda jako bardzo ważny składnik ludzkiego organizmu.

WodaWoda

Stwierdzono, że woda stanowi około 70% masy ciała człowieka. Odsetek ten ulega wahaniom, jest bowiem uzależniony na przykład od wieku, składu ciała, warunków otoczenia. Ostrożniej rzecz taksując, woda stanowi od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu, a może nawet więcej procent masy ciała człowieka. Mięśnie to w siedemdziesięciu procentach woda. Mózg – co już często jest przedmiotem niestosownych żartów – zawiera od siedemdziesięciu do osiemdziesięciu procent wody. Zawierają ją nawet kości, tak pozornie twarde i zwarte. No i krew – w dziewięćdziesięciu trzech procentach składa się z wody.

Wiadomo, że woda w organizmie znajduje się zarówno we wnętrzu komórek, jak i w przestrzeniach międzykomórkowych. Przy niezłym zdrowiu sześćdziesiąt procent wody znajduje się wewnątrz komórek, a czterdzieści procent poza nimi. O zdrowiu decyduje więc właściwy rozdział wody w tych obszarach.

Wszystkie czynności organizmu wymagają wody. Każda tkanka, każdy narząd, każdy układ działa w płynnym środowisku. I tak jak krążenie krwi wymaga wody, podobnie rzecz się ma ze słuchem, wzrokiem i funkcjami trawiennymi, na ruchach robaczkowych jelit skończywszy. Nie można by więc ani mrugać, ani połykać, ani nawet mówić bez wody. Ciało jest więc od niej uzależnione. Odwodnienie organizmu wywołuje zaburzenia w funkcjonowaniu komórek i tkanek. Utrata około dwudziestu procent wody w organizmie prowadzi do nieuchronnej śmierci.

Dobowe zapotrzebowanie na wodę uzależnione jest od sezonowości, przyzwyczajeń, przemiany materii, stref klimatycznych, rodzaju wykonywanych zajęć. Jeśli zachwiana zostaje równowaga między ilością dostarczanych organizmowi płynów i płynów z niego wydalanych, organizm doznaje zaburzeń.


KATEGORIE ARTYKUŁÓW