KATEGORIE O formalnościach

12 lutego 2016

Jak zostać instruktorem wspinaczki skalnej PZA?

Kryteria jakie musi spełniać kandydat oraz formalności jakich musi dopełnić.

Kryteria

  1. Ukończenie kursu instruktora sportu o specjalizacji wspinaczka sportowa (część ogólna i część specjalistyczna).
  2. Rekomendacja macierzystego klubu zrzeszonego w PZA lub organizacji współpracującej z PZA.
  3. Posiadanie dobrego zdrowia, poświadczonego wpisem w karcie lub książeczce zdrowia sportowca.
  4. Uprawianie wspinaczki na odpowiednio wysokim poziomie oraz dysponowanie dostatecznie dużym doświadczeniem praktycznym i wszechstronną znajomością (teoretyczną i praktyczną) w danej gałęzi sportu wspinaczki sportowej.


W szczególności kandydat na szkolenie specjalistyczne powinien:

  • mieć za sobą co najmniej czteroletni okres uprawiania sportu wspinaczkowego,
  • udokumentować prowadzenie w stylu OS co najmniej 20 dróg, stopień trudności nie mniej niż VII+ UIAA,
  • udokumentować prowadzenie w stylu RP co najmniej 20 dróg, stopień trudności nie mniej niż VIII UIAA,
  • znać z autopsji co najmniej pięć rejonów wspinaczkowych o zróżnicowanym charakterze (w tym co najmniej dwa poza granicami Polski) i udokumentować to wiarygodnym wykazem przejść,
  • udokumentować wiarygodnym wykazem przejść prowadzenie dróg nieubezpieczonych w skałach lub/i w górach, o trudnościach co najmniej VII- w stylu OS (co najmniej 20 dróg); w przypadku umieszczenia w wykazie przejść dróg nieubezpieczonych w górach należy podać imię i nazwisko partnera oraz trudności poprowadzonych osobiście wyciągów.

 

Źródło: http://www.pza.org.pl/szkolenie/article.acs?id=332333


KATEGORIE ARTYKUŁÓW